SIMKA - arbeid for eit   Senter for immateriell kultur 

Amatørkulturrådet i Bergen 

starta opp haustsesongen 2023 den 17. august.  Fyrste sak på progerammet var spørsmålet om eit nytt Senter for immateriell kulturarv i Bergen.  Bjørn Enes frå Memoar var invitert til å kome med eit innspel - denne videoen er essensen av foredraget hans.  Han fortalde litt om korleis hans eiga interesse for immateriell kultur vart vekt.  Etter å ha brukt kystkultur og fartøyvern som eksempel på skilet mellom tradisjonelt og immaterielt kulturarv, gjekk han gjennom Artikkel 2 UNESCO-konvensjonen. Så analyserte han samansettinga av medlemsmassen i Amatrøkulturrådet, og komkluderte med at alle medlemsorganisasjonane arbeider med immateriell kulturarv. Rådet er ein norsk tungvektar på feltet - og det trengs, for feltet er dårleg organisert i Noreg, sa han.   

Kopi av Senter for immateriell kultur-23-08-17